21QUBZ

Met 21QUBZ biedt 21south haar gebruikers één integrale digitale oplossing voor de ondersteuning van de inzameling én verwerking van afval- & grondstoffen. Daarmee is 21QUBZ hét software platform voor de Nederlandse én Vlaamse afval- & milieubranche. Met het oog op optimalisatie voor uw organisatie op de lange termijn.

Functionaliteiten

Sinds 2016 actief in Nederland en Vlaanderen. Als dienstverlenende partner en snel groeiende applicatieontwikkelaar in de afval- en milieubranche. Met ons innovatieve softwareplatform 21QUBZ ondersteunen wij zowel commerciële als overheid-gedomineerde afvalinzamelaars en verwerkers van kostbare grondstoffen.

Ondersteunt huis-aan-huis inzameling en bedrijfsafvalinzameling

Breed scala aan standaard functionaliteiten

Volledig Cloud based

Altijd en overal beschikbaar

Intuïtief platform dat continu zaken waarneemt en waardevolle suggesties ter optimalisatie doet

Device onafhankelijk

Modulaire opbouw

Eenvoudig uit te breiden met o.a. de geïntegreerde Chauffeursapp, een Chauffeursapp, Klantportaal of een Burgerportaal.

Uitgelichte functionaliteiten

Ik ben een inzamelaar van:

Bedrijfsafval

Commerciële inzamelaar
en verwerker

Huishoudelijk afval

Overheid gedomineerde inzamelaar en verwerker

Modules Bedrijfsafval

Klantportaal

Met het standaard geïntegreerde 21QUBZ Klantportaal geeft u uw klanten de mogelijkheid om o.a.:

 • Hun eigen informatie in te zien (zoals contracten, servicelocaties, facturen, etc.)
 • De afvalkalender in te zien
 • Extra ledigingen aan te vragen
 • Offertes aan te vragen
Webshop integratie

Koppel eenvoudig uw bestaande webshop aan 21QUBZ met de standaard Webshop integratie. De Webshop integratie maakt het mogelijk om vanuit een webshop aanvragen en/of orders te ontvangen, welke vervolgens automatisch in uw 21QUBZ omgeving worden geregistreerd. Indien er vanuit de webshop wordt afgerekend, kan deze data ook binnen 21QUBZ worden vastgelegd zodat dit kan worden afgevinkt in het financiële systeem.

KVK koppeling

Zorg gemakkelijk voor een correcte, volledige registratie van uw relaties met de standaard Kamer van Koophandel (KVK) koppeling. Nieuwe relaties kunnen zo eenvoudig worden opgezocht bij de KVK en met de juiste, actuele gegevens binnen uw 21QUBZ omgeving worden geregistreerd.

RDW koppeling

Zorg voor een correcte en volledige registratie van uw voertuigen met de standaard koppeling met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Nieuwe en bestaande voertuigen kunnen zo eenvoudig worden opgezocht bij de RDW en met de juiste, correcte gegevens binnen uw 21QUBZ omgeving worden geregistreerd.

Postcode database

Door middel van het ingeven van postcode en huisnummer, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een Servicelocatie, worden door de koppeling met de postcode database automatisch de overige adresgegevens opgehaald. Dit versnelt het invoeren van gegevens en voorkomt foutieve registraties.

Company web

Voor Belgische klanten is het mogelijk om de ‘Belgische PostcodeAPI’ te gebruiken. Deze verschilt lichtelijk van de Nederlandse variant, mede door taalverschillen (NL vs FR) en het ontbreken van een centraal Kadaster als BAG. Via de koppeling kunt u geautomatiseerd de juiste straat- en plaatsnaamgegevens ophalen.

Chauffeursapp (21Route)

Real time afstemmen met de planning? Met de 21QUBZ Chauffeursapp ronden uw chauffeurs hun opdrachten digitaal af via een tablet die met hen mee op route gaat. Bij het afronden van een opdracht, kan de chauffeur foto’s uploaden en tekstuele opmerkingen indienen. Deze worden automatisch doorgegeven aan de planning en administratie van uw organisatie.

Routeoptimalisatie

Optimaliseer uw orders en routes. Met één druk op de knop genereert u de meest optimale route voor uw chauffeurs! Dat zorgt voor meer efficiëntie, minder kilometers en minder uitstoot. De optimaal gegenereerde route stuurt u digitaal automatisch door naar de tablet die met de chauffeur op route meegaat.

EBA

De Elektronische Begeleidingsbrief Afval (EBA) is een ICT-standaard, waarmee gegevens met betrekking tot de verplichte begeleidingsbrief op uniforme en eenduidige wijze uitgewisseld kunnen worden. In 21QUBZ doet u dit bijna letterlijk met één druk op de knop!

Wanneer uw chauffeur aangeeft dat hij/zij naar de verwerker op weg is, ontvangt de verwerker automatisch bericht dat de chauffeur onderweg is. De verwerkende partij kan zo vooraankondigingen via EBA ontvangen, zodat men sneller kan wegen en ook automatisch de weegbevestiging kan versturen naar de partij die het bericht heeft gestuurd. Dit betreft met name het digitaal kunnen versturen van transportdocumenten naar de verwerker toe en het daarna geautomatiseerd ontvangen van de weegbevestiging. Zo worden uw chauffeurs snel bij de verwerker geholpen en ondervinden ze geen extra wachttijd op de weegbrug.

Weegbrug

Veel afvalinzamelaars maken gebruik van een weegbrug (veelal Pfister / PreciaMolen). Deze weegbrug wordt gebruikt om complete vrachten in- en uit te wegen. Door de weegbrug te koppelen met 21QUBZ worden de gewichten automatisch geregistreerd en is het niet nodig om dit handmatig in te voeren. Dit voorkomt invoerfouten en bevordert de snelheid van het wegen. Door een koppeling met de weegbrug wordt met één druk op de knop het nettogewicht opgeslagen!

Acceptatie app

De 21QUBZ Acceptatie app maakt het mogelijk om binnenkomende wegingen te beoordelen en er eventueel subwegingen aan toe te kennen die automatisch binnen de orderafhandeling worden verwerkt. Via de app kunnen eenvoudig foto’s worden gemaakt en toegevoegd aan de (sub)weging. De Acceptatie app draagt zo eenvoudig bij aan een betere en volledigere registratie.

Balie leveringen

21QUBZ heeft een handige functionaliteit ingebouwd waarmee leveringen aan de balie eenvoudig kunnen worden geregistreerd en afgerekend. Dit gaat met een QR-code die de verkoper ter plekke kan scannen. Het proces is daarmee snel en simpel waarbij de gehele afhandeling in enkele minuten kan worden doorlopen. Per maand kan er met een sommatie van de gewichten per (afval)stroom een financiële boeking worden gemaakt naar uw financiële systeem.

Uitbestede orders

Besteed orders gemakkelijk uit aan een transporteur en volg ze op. 21QUBZ stelt altijd de best passende transporteur voor bij de order. Geef binnen 21QUBZ aan of de order wel of niet is uitbesteed en behoud de complete regie over de planning, uitvoering en facturatie van uw orders.

Voorraadbeheer

Met 21QUBZ Voorraadbeheer beschikt u 24/7 over een actueel overzicht van de voorraadstanden op al uw locaties. Vanuit de weegbon wordt de juiste voorraadlocatie geselecteerd waardoor de voorraadstand op die locatie automatisch zal worden bijgewerkt.

Projecten

Maak nieuwe projecten aan en beheer ze vanuit 21QUBZ. In tegenstelling tot een contract en bijbehorende standaard contractregels, kunt u met 21QUBZ Projecten een onbeperkt aantal regels toevoegen zonder revisies te hoeven maken. 21QUBZ Projecten geeft u daarmee de juiste flexibiliteit om projectspecificaties optimaal te beheersen.

Financiële koppelingen

21QUBZ integreert standaard met financiële applicaties zoals Exact Online, Twinfield, AFAS en AccountView. Met de financiële koppelingen worden automatisch alle debiteuren, facturen en factuurregels naar het online financiële pakket gestuurd. Handig, want zo blijft de financiële administratie altijd up-to-date. Automatiseer uw boekhouding en bespaar gemakkelijk kostbare tijd. Voor het volledige overzicht van financiële koppelingen, bekijkt u ons overzicht van integraties.

Financiële administratie

Wilt u gebruik maken van één Bedrijfsunit, maar hebt u toch de behoefte om te factureren en controleren vanuit verschillende financiële administraties? Met 21QUBZ kan dat.

Via de Financiële administratie module kunt u blijven werken met één Bedrijfsunit, kunnen stamgegevens zoals Contracten, Relaties, Artikelen op één plek beheerd worden, maar kunt u wel per Financiële administratie factureren met bijbehorende grootboek logica en verwerking van intercompany transacties.

Urenregistratie

Maak gebruik van de Urenregistratie module om uren te kunnen registreren van zowel uitvoerend als niet-uitvoerend personeel. Indien gewenst, kan het 21QUBZ platform uren zelfs volledig geautomatiseerd voor u registeren. De uren controle kan tevens handmatig maar ook geautomatiseerd voor u worden uitgevoerd. Om de controle van uren eenvoudiger te maken, bestaan er diverse instellingen om uren automatisch te controleren of te markeren bij bepaalde waardes ten behoeve van een efficiënte controle.

Laat uw chauffeurs en beladers eenvoudig hun uren registreren via 21ROUTE. Definieer daarbij zelf de voor de chauffeur zichtbare knoppen op hun tablet. Per knop kunt u inrichten welk type registratie moet plaatsvinden. Zo maakt u het voor de chauffeur zo gemakkelijk mogelijk en minimaliseert u het aantal benodigde handelingen. De geregistreerde uren binnen 21Route zijn zichtbaar binnen uw 21QUBZ omgeving en zijn hier te controleren. Geregistreerde uren kunnen geautomatiseerd verstuurd worden naar het financiële / HR systeem voor de verdere verloning.

(Collectieve) Arbeidsovereenkomst (AO)

Richt eenvoudig Arbeidsovereenkomsten (AO) in voor uw medewerkers en start na de uren controle de CAO verwerking. De AO wordt gebruikt om de juiste tarieven te bepalen bij o.a. overwerk en toeslag en om arbeidsregels van een medewerker toe te passen. Daarbovenop komt dat uren geautomatiseerd kunnen worden aangevuld naar de roosteruren. 

Op een werkdag worden urenboekingen gemaakt, deze urenboekingen worden gecontroleerd en na de controle kan deze conform de gedefinieerde regels worden verwerkt. De financiële boekingsregels worden daarbij ook naar het financiële systeem verstuurd.

Automatische ordercontrole

Automatiseer uw ordercontrole proces om tijd te besparen en de facturatie te versnellen! Wanneer de automatische ordercontrole is ingericht, worden orders volledig geautomatiseerd gecontroleerd. Denk daarbij aan:

 • Controle of het verplicht is om een weging op de order te registreren
 • Controle of er een verwerkingsregel is om een weging door te kunnen belasten
 • Controle of er wel/geen opmerkingen op de order zijn genoteerd
 • Controle op afwijkende verpakkingen
 • Controle op opdrachtnummer
Informatievoorziening

Informeer uw klant tijdig en effectief met behulp van deze module. Beheer op Relatie-, Contract-, Service locatie en Orderniveau de contactgegevens van ontvangers van operationele documenten. Hiermee kan worden ingesteld welke contactpersoon van de klant de digitale Weegbon / Opdrachtbon / Begeleidingsdocument ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld ook de Afvalkalender zijn.

Koppelt u een contactpersoon vanuit de service locatie of in de order, dan ontvangt deze na uitvoering automatisch digitaal de Opdrachtbon, Begeleidingsbrief, Weegbon, etc. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om deze gegevens vanuit een relatie te kunnen versturen of om deze gegevens direct met uw factuur mee te versturen.

Business Intelligence

Maak gebruik van de 21QUBZ BI connector en gebruik deze bijvoorbeeld in combinatie met Qlik Sense of Microsoft PowerBI en voorzie gebruikers in hun informatiebehoefte en inzicht. Inzicht in het aantal klanten, orders, afvalstromen, tonnen, omzet en CO2 uitstoot. Daarnaast kunt u gebruik maken van handige filteropties en standaard of op maat ontworpen rapportage dashboards.

Modules Huishoudelijk afval

Rechtmatigheid

Gemeenten en inzameldiensten gaan op verschillende manieren om met de dienstverlening aan hun burgers. Het op een rechtmatige wijze uitvoeren van de dienstverlening is daarbij van essentieel belang. Met 21QUBZ wordt dit op talloze manieren eenvoudig ingevuld. Denk aan diensten zoals pasaanvragen, containeraanvragen, bezoeken aan milieustraten en de inzameling van Grof Huishoudelijk Afval en snoeiafval.

Dienstverleningsovereenkomsten (DVO)

Met DVO’s kunnen onder andere diensten worden gedefinieerd die met een gemeente zijn afgesproken. Aan elke dienst kan een budget in uren en in geld worden toegewezen. Een budget in uren kan betrekking hebben op de uren van medewerkers maar ook op tractie uren die door een voertuig worden gebruikt. Gecombineerd met de Urenregistratie module kan het budget in uren eenvoudig bewaakt en afgezet worden tegen de werkelijke uren. De uren worden elke dag automatisch bijgewerkt.

Indien is gekozen om met DVO’s te werken kan eenvoudig een Werkopdracht worden toegevoegd en aan een DVO worden gekoppeld. Maak vervolgens gebruik van het handige opdrachten overzicht om de status te bekijken.

Burgerapp

Communiceer eenvoudig en snel met burgers via de 21QUBZ Burgerapp. Deze app biedt functionaliteiten zoals:

 • Kunnen inzien van eerst volgende ledigingsmomenten per fractie
 • Push notificaties voor de eerst volgende ledigingsmomenten per fractie
 • Push notificaties kunnen verzenden naar doelgroepen
 • Kunnen inzien van de afvalkalender en afvalwijzer
 • Kunnen zoeken naar containerlocaties en (indien van toepassing) vulgraad informatie

 

Burgerportaal

Met het standaard geïntegreerde 21QUBZ Burgerportaal geeft u inwoners van uw gemeente de mogelijkheid om:

 • De eigen afvalkalender in te zien
 • Een afspraak in te plannen om bijvoorbeeld grof- en snoeiafval op te halen
 • Feedback te geven aan gemeenten en/of inzameldiensten
 • Een mini container aan te vragen
 • Een melding te maken van bijvoorbeeld een bijplaatsing

Daarnaast is het mogelijk om een betaalprovider in te richten waardoor aan inwoners een betaalde dienst kan worden aangeboden. Deze diensten kunnen dan worden afgerekend via het Burgerportaal.

Inzameloptimalisatie

De module Inzameloptimalisatie ondersteunt u bij het meest efficiënt inplannen van wagens en chauffeurs via geoptimaliseerde routes. Ga voor efficiënt inzamelen en neem contact met ons op!

Chauffeursapp (21Route)

Real time afstemmen met de planning? Met de 21QUBZ Chauffeursapp ronden uw chauffeurs hun opdrachten digitaal af via een mobiele tablet die met hen mee op route gaat. Bij het afronden van een opdracht, kan de chauffeur foto’s uploaden en/of tekstuele opmerkingen indienen. Deze worden automatisch doorgegeven aan de planning en administratie van uw organisatie.

Voertuig onderhoud

Beheer en plan het onderhoud van uw voertuigen eenvoudig met behulp van de Voertuig onderhoud module. Specifiek voertuig gebonden werkzaamheden, technische informatie zoals laadvermogen en vaardigheden die nodig zijn om het voertuig te kunnen besturen, zijn daarmee vastgelegd en worden gebruikt bij het plannen van de operationele werkzaamheden.

Routeoptimalisatie

Optimaliseer uw orders en routes. Met één druk op de knop genereert u de meest optimale route voor uw chauffeurs! Dat zorgt voor meer efficiëntie, minder kilometers en minder uitstoot. De optimaal gegenereerde route stuurt u digitaal automatisch door naar de tablet boordcomputer die met de chauffeur op route meegaat.

LMA

Koppel uw LMA-certificaat aan 21QUBZ en meldt automatisch uw afval maandelijks bij het LMA. Bij het melden wordt er ook gecontroleerd of het een afgiftemelding betreft en of deze meldplichtig is.

KVK koppeling

Zorg gemakkelijk voor een correcte, volledige registratie van uw relaties met de standaard Kamer van Koophandel (KVK) koppeling. Nieuwe relaties kunnen zo eenvoudig worden opgezocht bij de KVK en met de juiste, actuele gegevens binnen uw 21QUBZ omgeving worden geregistreerd.

Urenregistratie

Maak gebruik van de Urenregistratie module om uren te kunnen registreren van zowel uitvoerend als niet-uitvoerend personeel. Indien gewenst, kan het 21QUBZ platform uren zelfs volledig geautomatiseerd voor u registeren. De uren controle kan tevens handmatig maar ook geautomatiseerd voor u worden uitgevoerd. Om de controle van uren eenvoudiger te maken, bestaan er diverse instellingen om uren automatisch te controleren of te markeren bij bepaalde waardes ten behoeve van een efficiënte controle.

Laat uw chauffeurs en beladers eenvoudig hun uren registreren via 21ROUTE. Definieer daarbij zelf de voor de chauffeur zichtbare knoppen op hun tablet. Per knop kunt u inrichten welk type registratie moet plaatsvinden. Zo maakt u het voor de chauffeur zo gemakkelijk mogelijk en minimaliseert u het aantal benodigde handelingen. De geregistreerde uren binnen 21Route zijn zichtbaar binnen uw 21QUBZ omgeving en zijn hier te controleren. Geregistreerde uren kunnen geautomatiseerd verstuurd worden naar het financiële / HR systeem voor de verdere verloning.

(Collectieve) Arbeidsovereenkomst (AO)

Richt eenvoudig Arbeidsovereenkomsten (AO) in voor uw medewerkers en start na de uren controle de CAO verwerking. De AO wordt gebruikt om de juiste tarieven te bepalen bij o.a. overwerk en toeslag en om arbeidsregels van een medewerker toe te passen. Daarbovenop komt dat uren geautomatiseerd kunnen worden aangevuld naar de roosteruren.

Op een werkdag worden urenboekingen gemaakt, deze urenboekingen worden gecontroleerd en na de controle kan deze conform de gedefinieerde regels worden verwerkt. De financiële boekingsregels worden daarbij ook naar het financiële systeem verstuurd.

Weegbrug

Veel afvalinzamelaars maken gebruik van een weegbrug (veelal Pfister / PreciaMolen). Deze weegbrug wordt gebruikt om complete vrachten in- en uit te wegen. Door de weegbrug te koppelen met 21QUBZ worden de gewichten automatisch geregistreerd en is het niet meer nodig om dit handmatig in te voeren. Dit voorkomt invoerfouten en bevordert de snelheid van het wegen. Door een koppeling met de weegbrug wordt met één druk op de knop het nettogewicht opgeslagen!

RDW koppeling

Zorg voor een correcte en volledige registratie van uw voertuigen met de standaard koppeling met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Nieuwe en bestaande voertuigen kunnen zo eenvoudig worden opgezocht bij de RDW en met de juiste, correcte gegevens binnen uw 21QUBZ omgeving worden geregistreerd.

Postcode database

Door middel van het ingeven van postcode en huisnummer, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een Servicelocatie, worden door de koppeling met de postcode database automatisch de overige adresgegevens opgehaald. Dit versnelt het invoeren van gegevens en voorkomt mogelijk foutieve registraties.

Milieustraat

Via deze functionaliteit kunnen burgers via het Burgerportaal een afspraak maken voor een bezoek aan de Milieustraat. Op deze manier kan de toestroom naar de Milieustraat goed worden gereguleerd. Burgers voeren binnen het Burgerportaal een postcode en huisnummer in. Na het kiezen van een datum en tijdslot, wordt er vanuit 21QUBZ automatisch een bevestigingsmail naar het opgegeven e-mailadres verstuurd. Afspraken zijn binnen 21QUBZ op het planbord inzichtelijk en kunnen vanuit daar worden beheerd.

Externe koppelingen

21QUBZ integreert standaard met financiële applicaties zoals Exact Online, Exact Globe, Twinfield, AFAS en AccountView. Met de financiële koppelingen worden automatisch alle debiteuren, facturen en factuurregels naar het online financiële pakket gestuurd. Handig, want zo blijft de financiële administratie altijd up-to-date. Automatiseer dus uw boekhouding en bespaar gemakkelijk kostbare tijd. Voor het volledige overzicht van financiële koppelingen, bekijkt u ons overzicht van integraties.

Business Intelligence

Maak gebruik van de 21QUBZ BI connector en gebruik deze bijvoorbeeld in combinatie met Qlik Sense of Microsoft PowerBI. Deze connector voorziet gebruikers van inzicht en bruikbare informatie voor een optimaal proces. Bekijk onder andere uw aantal klanten, orders, data omtrent ingezamelde afvalstromen, omzet en CO2-uitstoot. Daarnaast kunt u gebruik maken van handige filteropties en standaard (of op maat ontworpen) rapportage dashboards.

BAG koppeling

De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties. Gemeenten zijn bronhouders van de BAG en verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. 21QUBZ heeft een standaard koppeling met de BAG waardoor maandelijks de adresgegevens binnen 21QUBZ worden geactualiseerd. Zo beschikt u altijd over een 24/7 up-to-date systeem!

21QUBZ: Alle voordelen op een rij

 • 24/7 online inzichtelijk op ieder device
 • Flexibel en gebruiksvriendelijke modules die eenvoudig te activeren of deactiveren zijn
 • Routeoptimalisatie van uw orders en routes voor meer efficiëntie, minder kilometers en minder CO2 uitstoot.
 • Intuïtief platform dat continu zaken waarneemt en waardevolle suggesties ter optimalisatie doet
 • Automatisch gekoppeld aan veel bestaande complementerende financiële systemen in de branche (zie Integraties voor het volledige overzicht)
 • Geïntegreerd met Qlik Sense en PowerBI voor optimale BI
 • Alleen betalen voor de modules die u kiest te gebruiken
 • Voor 21QUBZ betaalt u een vast bedrag per maand zonder aanvullende servicekosten of dure koppelingen

Benieuwd naar wat 21south met haar kennis van de afval- en milieusector voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een demo van ons innovatieve softwareplatform 21QUBZ.

Advies

Onze business en implementatieconsultants geven u deskundig advies en ondersteuning op maat bij het inrichten en optimaal gebruiken van het 21QUBZ platform. Dit kan bij u op locatie, op afstand of op kantoor bij 21south te Barendrecht. Dat doen we in alle fases: voor en tijdens, maar ook na implementatie. Bij wijzigingen in uw organisatiestructuur, focussen wij ons op het optimaal aanpassen van het 21QUBZ platform. Passend bij de nieuwe structuur en daarmee passend bij uw behoeftes.

Functioneel beheer

Wij streven naar een partnership met onze klanten, ook na de implementatie! Wij ondersteunen ook bij het dagelijks gebruik van het 21QUBZ platform. Denk hierbij aan dagelijkse controles op het gebruik van 21QUBZ, nemen taken over van de organisatie zelf zoals het beheren van gebruikers rechten en het controleren van stamgegevens en transacties.

21south biedt hulp bij het verder implementeren van de functionaliteit, adviseert en begeleid bij de verandering en helpt om uw doelstellingen te behalen! Op de lange termijn optimaliseren we het gebruik van onze software, middels bruikbare analyses, rapportage dashboards en deskundig advies.

Servicedesk

U heeft de beschikking over een Support team, waar u terecht kan met vragen en verzoeken. 21QUBZ Support bestaat uit een team van software- en hardware professionals die u bijstaan bij het gebruik van 21QUBZ. Het supportteam werkt nauw samen met onze implementatieconsultants tijdens projectimplementatie en 21QUBZ livegang. Zo zorgen wij er in elke stap voor dat uw software optimaal voor u werkt en ook blijft werken. U kunt ons bereiken voor, tijdens en na implementatie van het 21QUBZ platform.

Heeft u vragen over 21QUBZ? Bel of mail ons dan via onderstaande mogelijkheden*

Telefoon

085 – 200 1220
Op werkdagen tussen
07.30 en 17.30 uur

E-mail

21qubz@21south.nl
24 uur per dag. Reactie tijdens werkdagen tussen 07.30 en 17.30 uur.

*Voor 21QUBZ gebruikers met een aanvullende supportovereenkomst buiten werkdagen en werktijden gelden de klant specifieke afspraken uit het additionele supportcontract.

Constant blijven innoveren

21south is specialist in het werken met software development systeem Mendix. Met de inzet van deze innovatieve software vertalen wij uw wensen snel en efficiënt door naar de juiste oplossingen binnen het 21QUBZ platform. Dit helpt om uw organisatie te innoveren naar een omgeving waar effectiviteit en efficiënte voorop staan. Zo helpen wij uw organisatie te transformeren op de manieren die u wenst. Ook bij veranderingen in uw organisatiestructuur, denken wij graag met u mee ter optimalisatie van uw processen.

Constant blijven innoveren is cruciaal in de afval- en milieubranche. Zo blijft u de concurrentie voor, zeker op het gebied van IT. Applicaties ontwikkelen die bijdragen aan het optimaliseren van bedrijfsprocessen, zijn daarbij essentieel. Als Mendix specialist combineert 21south haar expertise met branchekennis en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Dat doen wij door te ontwikkelen met een Agile / Scrum aanpak. Zo leveren wij oplossingen die snel in resultaten kunnen worden omgezet.

Voordelen

Mendix is het snelste en makkelijkste Low-Code platform om schaalbare web- en mobiele bedrijfsapplicaties te ontwikkelen, te integreren en aan te kunnen passen aan veranderende processen. In Mendix modelleren wij visueel in plaats van coderen, wat in snellere en kwalitatief betere ontwikkeling resulteert. Het is het enige applicatieplatform dat een uitgebreide en geïntegreerde tool set voor de gehele app-levenscyclus biedt.

Met Mendix is het ontwikkelen en implementeren van een web- of mobiele bedrijfsapplicatie binnen een aantal weken of zelfs dagen al gerealiseerd. Snelle resultaten voor alle stakeholders van uw organisatie, van opdrachtgever tot managers en key-users.

Benieuwd wat 21south met Mendix software voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een demo.

Standaard integraties

Het 21QUBZ softwareplatform is in de basis automatisch gekoppeld aan vele bestaande complementerende systemen in de afval- en milieubranche.

Maatwerk integraties

Daarnaast bieden wij ook maatwerk integraties met onderstaande systemen.

Checklist

Waar heeft u behoefte aan?
Bekijk nu onze diensten.

Welke software modules komt u verder mee? Bekijk de mogelijkheden hier.

Meer weten over onze ervaring? Bekijk onze cases.

Next level software developers

Contact

21QUBZ Servicedesk
+31 (0)85 800 1220
21qubz@21south.nl

21south B.V.

Trondheim 24
2993 LE Barendrecht
Nederland (3e etage)

info@21south.nl
+31 (0)10 766 0065

Volg ons

ISO Certificering     privacy policy     ©2023 21south - Alle rechten voorbehouden