Bnext.nl

In gesprek met Bnext.nl                                       

Bnext.nl ging live met 21QUBZ op 1 juli 2022

 

Waarom hebben jullie destijds gekozen voor 21QUBZ?

Wij hebben gekozen voor 21QUBZ omdat het gebaseerd is op moderne technologie. Dat is voor ons heel belangrijk. Wij zijn als bedrijf continu in ontwikkeling en we hebben een systeem en een partner nodig die met ons kan meebewegen. Aanpassingen die nodig zijn in de software om te kunnen voldoen aan de klantvraag kunnen we met 21QUBZ als systeem en 21South als leverancier snel voor elkaar krijgen. Dit geeft ons de dynamiek die we nodig hebben. Net even anders!

Doorslaggevend was dat 21South als partner echt met ons wil meebewegen en samen optrekken. Er is een goede basis gelegd en er is wederzijds vertrouwen in elkaar. We hebben in alle opzichten gezien dat 21QUBZ werkt, we voelen ons allemaal begrepen.

 

En hoe blik je daar nu op terug?

We hebben samen een hele leuke reis gehad, uiteraard met pieken en dalen. We zijn uiteindelijk binnen een jaar live gegaan met 21QUBZ en dat is een hele goede prestatie.

Daarbij hebben we veel geleerd over ons zelf als bedrijf en over de business. We hebben kritisch naar onze eigen processen gekeken en afscheid kunnen nemen van ballast. We hebben daar gelukkig veel medewerkers bij kunnen betrekken waardoor de collega’s ook daarin zijn gegroeid.

Het resultaat is een solide basis om sneller bij te kunnen sturen op veranderingen in de markt.

 

Wat biedt 21QUBZ jullie nu?

We hebben een aantal mooie stappen kunnen maken. We kunnen klanten beter over onze dienstverlening informeren en ook op technologisch front zijn er stappen gemaakt omdat 21QUBZ goed kan interacteren met de Bnext.nl app en andere systemen. De chauffeurs zijn ook erg tevreden met 21Route.

De automatiseringsgraad binnen Bnext.nl was hoog en 21QUBZ kan dit aan. Door de implementatie hebben we nog meer grip op data en kunnen op detail de feiten nagaan. Door meer inzicht in de data kunnen we bijvoorbeeld gerichter inspelen op pieken en dalen en meer balans creëren in de productieketen.

Nu het systeem staat, ligt onze focus er op om nog meer uit 21QUBZ te halen.

 “De combinatie van inhoudelijke kennis en logisch nadenken vind je terug bij 21south. Dit is uniek en werkt prettig. Dit maakt dat we met elkaar goede analyses kunnen doen en processen efficiënter kunnen inrichten”

 

Hoe verloopt de samenwerking met 21south?

De samenwerking met 21south is een partnership. Dit kenmerkt zich door de commitment en inzet vanuit 21south om er een succes van te maken. We staan er als Bnext.nl niet alleen voor, we doen het echt samen. Er wordt vanuit 21south proactief mee gedacht en ze geven tegengas als dat nodig is. We werken hard maar hebben ook veel lol.  We zetten samen de schouders eronder!

Daarnaast hebben de medewerkers van 21south goede kennis van de afvalmarkt. Dit is een niche markt. De combinatie van inhoudelijke kennis en logisch nadenken vind je terug bij 21south. Dit is uniek en werkt prettig.

 

Over Bnext.nl

Bnext.nl staat voor het sluiten van materiaalcirkels en spelen een cruciale rol in de transitie naar de circulaire economie. Bij de ontmantelingsprojecten worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt in hun huidige of vergelijkbare staat door demontage. In de recycling processen worden innovatieve sorteertechnologieën en duurzame verwerkingsprocessen toegepast.

In ruim 25 jaar groeiden zij door tot duurzame aannemer in de sloopsector, recyclaar van bouw- en sloopreststromen en verwerker van bedrijfsafval. Sinds de oprichting is innovatie één van de belangrijkste drijfveren, waarbij digitalisering al jaren één van de belangrijkste gereedschappen is!

 

 

 

21QUBZ | Samen digitaliseren en optimaliseren

Checklist

Waar heeft u behoefte aan?
Bekijk nu onze diensten.

Welke software modules komt u verder mee? Bekijk de mogelijkheden hier.

Meer weten over onze ervaring? Bekijk onze cases.