HMS

Spullenbak bij Made in Moerwijk, duurzame inzameling en hergebruik. wordt ondersteund door 21QUBZ.

De gemeente Den Haag wil dat zo min mogelijk spullen bij het afval terechtkomen. En dat inwoners en bedrijven zo veel mogelijk afval scheiden. Zo kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Deze manier om afval in te zetten als grondstof heet grondstoffentransitie. In het Grondstoffenplan staat hoe de gemeente dit wil bereiken.

Restafval wordt vaak verbrand. Daardoor komen er schadelijke stoffen in de lucht en kunnen de materialen niet meer opnieuw worden gebruikt. Daarom is het belangrijk dat afval beter wordt gescheiden. In het Grondstoffenplan(externe link) (RIS-nummer 310285 in het Raadsinformatiesysteem) staan verschillende projecten om meer afval te scheiden en zo meer grondstoffen opnieuw te gebruiken. Van apart ingezameld plastic kunnen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen gemaakt worden. En van groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan compost en biogas worden gemaakt.

Met behulp van het initiatief Spullebak worden grondstoffen van hoge kwaliteit op afspraak ingezameld. Producenten kunnen dan die grondstoffen opnieuw gebruiken.

Een mooi project in samenwerking met de betrokken medewerkers van Made in MoerwijkN.V. Haagse Milieu Services en 21south.

21QUBZ | Faciliteert duurzame inzameling en hergebruik!

Checklist

Waar heeft u behoefte aan?
Bekijk nu onze diensten.

Welke software modules komt u verder mee? Bekijk de mogelijkheden hier.

Meer weten over onze ervaring? Bekijk onze cases.