Gemeente Amsterdam: Innovatieve technologie voorspelt volle afvalcontainers

Innovatieve technologie voorspelt volle afvalcontainers

 

Amsterdam werkt samen met Sioux Technologies, Total Waste Systems en Appora/21south (STA) om afvalinzameling op een dynamische wijze te ondersteunen. Met technologie gericht op vulgraadsensoren, voertuigtelematica, voorspellingsfunctionaliteiten, navigatiesystemen én personeel- en voertuigplanning wordt de afvalinzameling in de stad steeds efficiënter uitgevoerd.

 

Innovatiepartnerschap

Begin 2020 heeft de gemeente Amsterdam aan Sioux, Total Waste Systems en 21south (STA) een Onderzoeks- en Ontwikkelopdracht verstrekt. De drie partners zorgen gezamenlijk voor een complete oplossing voor de afvalinzameling van de gemeente Amsterdam.

Sioux Technologies is een global technology partner die in dit project haar wiskundige competenties inzet om dit optimalisatievraagstuk op te pakken. Total Waste Systems is leverancier van de betrouwbare vulgraadmeting van Enevo.

21south integreert met het platform 21QUBZ (ontwikkeld op basis van Mendix) alle onderdelen tot één integraal systeem voor de inzamelactiviteiten voor bedrijfs- en huishoudelijk afval.

 

Andere manier van inzamelen

Met dynamisch inzamelen verandert de manier van afval inzamelen. In plaats van op vaste dagen dezelfde containers, worden containers nu pas opgehaald als ze (bijna) vol zijn en/of op korte termijn vol dreigen te lopen. Deze manier van werken vermindert onnodige rijbewegingen en stopmomenten in de wijk. Dit draagt bij aan het leefbaarheidsniveau in Amsterdam, want door kilometers en dieselverbruik te verminderen wordt uitstoot van schadelijke stoffen teruggedrongen.

Chauffeurs, planners en teamleiders worden actief betrokken bij het ontwikkelen, testen en accepteren van het systeem. Er is daarnaast veel aandacht voor gedegen training, opleiding en begeleiding van de chauffeurs en planners.

 

Voorspellen volle containers

Alle containers worden bij lediging gewogen. Containers in gebieden waar het afvalaanbod erg onstuimig is, worden voorzien van Enevo vulgraadmeters die de actuele vulgraad van containers kunnen doorgeven. Analyse van deze data en gebruik van het meldingssysteem laat trends zien waardoor ophaalmomenten worden geoptimaliseerd door middel van aanpassing van rit & routeplanning en inzet van voertuigen en personeel.

Deze data-analyse wordt ook ingezet om toekomstige routes te bepalen voor de ophaaldienst van grofvuil en bijplaatsingen van afval. Een hele interessante uitdaging in een complexe en verdichte stad zoals Amsterdam. Bij deze routes wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met veiligheid. Kwetsbare locaties, zoals scholen en drukke weggedeelten op bepaalde tijden, worden hier actief vermeden.

 

Van test naar uitvoering

In de eerste helft van 2020 is door middel van een praktijk- en simulatietest getest hoe de afvalinzameling er met het dynamisch inzamelen uit komt te zien. Beide testen verliepen erg positief. Zo heeft Amsterdam bijvoorbeeld in praktijk kunnen constateren hoe de afvalstromen van papier, glas en restafval eruit zien bij gekozen voertuiginzet, hoeveel kilometers daar tegenover staan, wat de totale kosten zullen zijn én hoe planners, chauffeurs en teamleiders met de applicatie omgaan.

Met behulp van de simulatie module is Amsterdam in staat de inzet van voertuigen, mensen en middelen over de verschillende afvalfracties door de tijd heen te simuleren. Hierdoor worden de consequenties van keuzes voor aantallen en type voertuigen, de inzet van medewerkers en bijvoorbeeld de keuze voor overslaglocaties vooraf duidelijk.

Amsterdam voert de technologie gefaseerd en beheerst in door aanpassingen in de werkwijzen en (bedrijfs)processen. Aandacht voor én begeleiding van de medewerkers (chauffeurs, planners, teamleiders, etc.) staat hierbij centraal.

In oktober 2020 is Zuid-Oost het eerste gebied in Amsterdam waar het dynamisch inzamelen is gestart en binnen 12 tot 18 maanden wordt in de hele stad, voor alle afvalstromen, dynamisch ingezameld.

 

Welke deelgemeenten zijn dynamisch aan het inzamelen?

  • Zuid-Oost live met Ondergronds Dynamisch Rest
  • Oost live met Ondergronds Dynamisch Rest
  • Oost live met Grofvuil en WEB
  • Zuid is live met Ondergronds Statisch Rest

 

21QUBZ | Samen digitaliseren en optimaliseren

Ook interessant

Release 18 21QUBZ

Release 18 21QUBZ

Release Notes 21QUBZ zaterdag 1 juni 2024 Zaterdag 1 juni 2024 gaat release 18 live van het 21QUBZ platform. De...